Học Tiếng Anh

Bookkeeper – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bookkeeper là gì?

Bookkeeper có nghĩa là người lập báo cáo

  • Bookkeeper có nghĩa là người lập báo cáo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

người lập báo cáo Tiếng Anh là gì?

người lập báo cáo Tiếng Anh có nghĩa là Bookkeeper.

Ý nghĩa – Giải thích

Bookkeeper nghĩa là người lập báo cáo.

Đây là cách dùng Bookkeeper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Bookkeeper là gì? (hay giải thích người lập báo cáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bookkeeper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bookkeeper / người lập báo cáo. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page