Học Tiếng Anh

Bonus & welfare funds – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bonus & welfare funds là gì?

Bonus & welfare funds có nghĩa là Quỹ khen thưởng, phúc lợi

  • Bonus & welfare funds có nghĩa là Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tiếng Anh là gì?

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tiếng Anh có nghĩa là Bonus & welfare funds.

Ý nghĩa – Giải thích

Bonus & welfare funds nghĩa là Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Đây là cách dùng Bonus & welfare funds. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Bonus & welfare funds là gì? (hay giải thích Quỹ khen thưởng, phúc lợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bonus & welfare funds là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bonus & welfare funds / Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Throw Off là gì và cấu trúc cụm từ Throw Off trong câu Tiếng Anh