Học Tiếng Anh

Bonding Agent – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bonding Agent là gì?

Bonding Agent có nghĩa là Phụ gia tăng dính bám

  • Bonding Agent có nghĩa là Phụ gia tăng dính bám
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phụ gia tăng dính bám Tiếng Anh là gì?

Phụ gia tăng dính bám Tiếng Anh có nghĩa là Bonding Agent.

Ý nghĩa – Giải thích

Bonding Agent nghĩa là Phụ gia tăng dính bám.

Đây là cách dùng Bonding Agent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bonding Agent là gì? (hay giải thích Phụ gia tăng dính bám nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bonding Agent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bonding Agent / Phụ gia tăng dính bám. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Candy paint job - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page