Bond – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bond là gì?

Bond có nghĩa là

  • Bond có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Bond.

Ý nghĩa – Giải thích

Bond nghĩa là .

Đây là cách dùng Bond. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Bond là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bond / . Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Overrun - Vĩnh Long Online