Blind spot – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Blind spot là gì?

Blind spot có nghĩa là Điểm mù

  • Blind spot có nghĩa là Điểm mù.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điểm mù Tiếng Anh là gì?

Điểm mù Tiếng Anh có nghĩa là Blind spot.

Ý nghĩa – Giải thích

Blind spot nghĩa là Điểm mù..

Đây là cách dùng Blind spot. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Blind spot là gì? (hay giải thích Điểm mù. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Blind spot là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Blind spot / Điểm mù.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Peony flower - Vĩnh Long Online