Học Tiếng Anh

Blade connector – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Blade connector là gì?

Blade connector có nghĩa là Phiến giắc nối (dây điện)

  • Blade connector có nghĩa là Phiến giắc nối (dây điện).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phiến giắc nối (dây điện) Tiếng Anh là gì?

Phiến giắc nối (dây điện) Tiếng Anh có nghĩa là Blade connector.

Ý nghĩa – Giải thích

Blade connector nghĩa là Phiến giắc nối (dây điện)..

Đây là cách dùng Blade connector. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Blade connector là gì? (hay giải thích Phiến giắc nối (dây điện). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Blade connector là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Blade connector / Phiến giắc nối (dây điện).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page