Học Tiếng Anh

Binders – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Binders là gì?

Binders có nghĩa là Chất kết dính, vữa xây

  • Binders có nghĩa là Chất kết dính, vữa xây
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chất kết dính, vữa xây Tiếng Anh là gì?

Chất kết dính, vữa xây Tiếng Anh có nghĩa là Binders.

Ý nghĩa – Giải thích

Binders nghĩa là Chất kết dính, vữa xây.

Đây là cách dùng Binders. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Binders là gì? (hay giải thích Chất kết dính, vữa xây nghĩa là gì?) . Định nghĩa Binders là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Binders / Chất kết dính, vữa xây. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Raising fabric - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page