Học Tiếng Anh

Big-block engine – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Big-block engine là gì?

Big-block engine có nghĩa là Động cơ lớn của Mỹ

  • Big-block engine có nghĩa là Động cơ lớn của Mỹ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ lớn của Mỹ Tiếng Anh là gì?

Động cơ lớn của Mỹ Tiếng Anh có nghĩa là Big-block engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Big-block engine nghĩa là Động cơ lớn của Mỹ..

Đây là cách dùng Big-block engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Big-block engine là gì? (hay giải thích Động cơ lớn của Mỹ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Big-block engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Big-block engine / Động cơ lớn của Mỹ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

2/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  Free Will là gì và cấu trúc cụm từ Free Will trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page