Học Tiếng Anh

bias – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Half bias là gì?

Half bias có nghĩa là (n) Góc chéo

  • Half bias có nghĩa là (n) Góc chéo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Góc chéo Tiếng Anh là gì?

(n) Góc chéo Tiếng Anh có nghĩa là Half bias.

Ý nghĩa – Giải thích

Half bias nghĩa là (n) Góc chéo.

Đây là cách dùng Half bias. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Half bias là gì? (hay giải thích (n) Góc chéo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Half bias là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Half bias / (n) Góc chéo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Betonnite lubricated caisson - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page