Học Tiếng Anh

Bent-up bar – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bent-up bar là gì?

Bent-up bar có nghĩa là Cốt thép uốn nghiêng lên

  • Bent-up bar có nghĩa là Cốt thép uốn nghiêng lên
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cốt thép uốn nghiêng lên Tiếng Anh là gì?

Cốt thép uốn nghiêng lên Tiếng Anh có nghĩa là Bent-up bar.

Ý nghĩa – Giải thích

Bent-up bar nghĩa là Cốt thép uốn nghiêng lên.

Đây là cách dùng Bent-up bar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bent-up bar là gì? (hay giải thích Cốt thép uốn nghiêng lên nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bent-up bar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bent-up bar / Cốt thép uốn nghiêng lên. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Định nghĩa và Ví dụ.