Học Tiếng Anh

Belt minder deactivating/activating – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Belt minder deactivating/activating là gì?

Belt minder deactivating/activating có nghĩa là Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai

  • Belt minder deactivating/activating có nghĩa là Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai Tiếng Anh là gì?

Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai Tiếng Anh có nghĩa là Belt minder deactivating/activating.

Ý nghĩa – Giải thích

Belt minder deactivating/activating nghĩa là Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai..

Đây là cách dùng Belt minder deactivating/activating. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Belt minder deactivating/activating là gì? (hay giải thích Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Belt minder deactivating/activating là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Belt minder deactivating/activating / Kích hoạt/hủy kích hoạt chế độ nhắc thắt dây đai.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Hanger conveyor system - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page