Bearable load – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bearable load là gì?

Bearable load có nghĩa là tải trọng cho phép

  • Bearable load có nghĩa là tải trọng cho phép
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tải trọng cho phép Tiếng Anh là gì?

tải trọng cho phép Tiếng Anh có nghĩa là Bearable load.

Ý nghĩa – Giải thích

Bearable load nghĩa là tải trọng cho phép.

Đây là cách dùng Bearable load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bearable load là gì? (hay giải thích tải trọng cho phép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bearable load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bearable load / tải trọng cho phép. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Warm-up control until - Vĩnh Long Online