Học Tiếng Anh

Beam of constant depth – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Beam of constant depth là gì?

Beam of constant depth có nghĩa là Dầm có chiều cao không đổi

  • Beam of constant depth có nghĩa là Dầm có chiều cao không đổi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dầm có chiều cao không đổi Tiếng Anh là gì?

Dầm có chiều cao không đổi Tiếng Anh có nghĩa là Beam of constant depth.

Ý nghĩa – Giải thích

Beam of constant depth nghĩa là Dầm có chiều cao không đổi.

Đây là cách dùng Beam of constant depth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Beam of constant depth là gì? (hay giải thích Dầm có chiều cao không đổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Beam of constant depth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Beam of constant depth / Dầm có chiều cao không đổi. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Ban Ngành Việt Nam
You cannot copy content of this page