Học Tiếng Anh

Battery charger – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Battery charger là gì?

Battery charger có nghĩa là Máy sạc bình

  • Battery charger có nghĩa là Máy sạc bình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy sạc bình Tiếng Anh là gì?

Máy sạc bình Tiếng Anh có nghĩa là Battery charger.

Ý nghĩa – Giải thích

Battery charger nghĩa là Máy sạc bình..

Đây là cách dùng Battery charger. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Battery charger là gì? (hay giải thích Máy sạc bình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Battery charger là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Battery charger / Máy sạc bình.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Mason, Bricklayer - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page