Học Tiếng Anh

Basic steering – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Basic steering là gì?

Basic steering có nghĩa là Hệ thống lái cơ bản

  • Basic steering có nghĩa là Hệ thống lái cơ bản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái cơ bản Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái cơ bản Tiếng Anh có nghĩa là Basic steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Basic steering nghĩa là Hệ thống lái cơ bản..

Đây là cách dùng Basic steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Basic steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái cơ bản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Basic steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basic steering / Hệ thống lái cơ bản.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bottom of snap button - Vĩnh Long Online