Học Tiếng Anh

Base coat – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Base coat là gì?

Base coat có nghĩa là Lớp sơn lót, lớp sơn nền

  • Base coat có nghĩa là Lớp sơn lót, lớp sơn nền
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Lớp sơn lót, lớp sơn nền Tiếng Anh là gì?

Lớp sơn lót, lớp sơn nền Tiếng Anh có nghĩa là Base coat.

Ý nghĩa – Giải thích

Base coat nghĩa là Lớp sơn lót, lớp sơn nền.

Đây là cách dùng Base coat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Base coat là gì? (hay giải thích Lớp sơn lót, lớp sơn nền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Base coat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Base coat / Lớp sơn lót, lớp sơn nền. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Dished - Vĩnh Long Online