Barter – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Barter là gì?

Barter có nghĩa là Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ

  • Barter có nghĩa là Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ Tiếng Anh là gì?

Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ Tiếng Anh có nghĩa là Barter.

Ý nghĩa – Giải thích

Barter nghĩa là Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ.

Đây là cách dùng Barter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Barter là gì? (hay giải thích Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Barter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Barter / Phương thức trao đổi hàng, dịch vụ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Control valve assembly - Vĩnh Long Online