Học Tiếng Anh

Bar-clamping mechanism – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bar-clamping mechanism là gì?

Bar-clamping mechanism có nghĩa là cơ cấu thanh kẹp

  • Bar-clamping mechanism có nghĩa là cơ cấu thanh kẹp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

cơ cấu thanh kẹp Tiếng Anh là gì?

cơ cấu thanh kẹp Tiếng Anh có nghĩa là Bar-clamping mechanism.

Ý nghĩa – Giải thích

Bar-clamping mechanism nghĩa là cơ cấu thanh kẹp.

Đây là cách dùng Bar-clamping mechanism. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Bar-clamping mechanism là gì? (hay giải thích cơ cấu thanh kẹp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bar-clamping mechanism là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bar-clamping mechanism / cơ cấu thanh kẹp. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Soft spun yarn - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page