Học Tiếng Anh

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông)

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì?

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) có nghĩa là  bag

  •  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) có nghĩa là  bag
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 bag Tiếng Anh là gì?

 bag Tiếng Anh có nghĩa là  bao tải (để dưỡng hộ bê tông).

Ý nghĩa – Giải thích

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) nghĩa là  bag.

Đây là cách dùng  bao tải (để dưỡng hộ bê tông). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì? (hay giải thích  bag nghĩa là gì?) . Định nghĩa  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) /  bag. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sliding form - Vĩnh Long Online