123doc

Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện viết như thế nào?

Nội dung cần tìm hiểu khi viết báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện bao gồm: Dược lực học là gì? Thuốc là gì? Phân loại thuốc như thế nào? Dược động học là gì? Cơ chế tác động của thuốc như thế nào?

Công tác chăm sóc sức khỏe công động là một trong những hoạt động quan trọng của ngành y tế. Trong đó phải kể đến hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện. Tại đây các dược sĩ là những người tư vấn, hướng dẫn thông tin, cách sử dụng thuốc đến với bác sĩ và người bệnh. Như vậy, việc sử dụng thuốc trở nên hiệu quả hơn tránh trường hợp nhờn thuốc, quá liều. 

Trước khi trở thành dược sĩ trong tương lai các bạn sinh viên chuyên ngành dược cần phải trải qua quá trình thực tập dược sĩ tại bệnh viện để có cái nhìn khái quát về ngành học cũng như công việc trong tương lai. Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện là một trong những bài báo cáo của sinh viên chuyên ngành dược sau khi kết thúc quá trình thực tập tại bệnh viện của mình.

Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện là một trong những bài báo cáo của sinh viên chuyên ngành dược sau khi kết thúc quá trình thực tập tại bệnh viện của mình.

I. 10+ mẫu báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện

1. Báo cáo thực tập dược tại trung tâm y tế dự phòng

Khi viết báo cáo thực tập dược tại trung tâm y tế dự phòng bạn sinh viên đã nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động dược lâm sàng tại trung tâm y tế dự phòng với những nội dung cụ thể sau: giới thiệu khái quát về trung tâm y tế dự phòng nơi tham gia thực tập, chức năng nhiệm vụ của dược sĩ tại trung tâm y tế dự phòng, kết quả cung ứng và kinh phí mua thuốc tại trung tâm y tế dự phòng…

Báo cáo thực tập dược tại trung tâm y tế dự phòng
Báo cáo thực tập dược tại trung tâm y tế dự phòng

Download tài liệu

2. Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện giao thông vận tải Trung ương tập trung đi sâu vào tìm hiểu những hoạt động của khoa dược bệnh viện. Qua đó  giúp bạn sinh viên hiểu hơn về công việc trong tương lai cũng như hoạt động của khoa dược bệnh viện giao thông vận tải trung ương.

Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

Download tài liệu

3. Báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Qua việc tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của khoa dược bệnh viện đa khoa Kon Tum giúp bạn sinh viên có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập của mình. Bên cạnh đó trong báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện Đa khoa Kon Tum bạn sinh viên đã tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của khoa dược, sơ đồ, cơ cấu tổ chức của khoa dược bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện Đa khoa Kon Tum
Báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện Đa khoa Kon Tum

Download tài liệu

Đọc thêm:

10+ Báo cáo thực tập kế toán bán hàng dành cho sinh viên ngành kế toán

Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

4. Báo cáo thực tập tổng hợp khoa dược

Trong báo cáo thực tập tổng hợp khoa dược, bạn sinh viên đã phân tích chi tiết quá trình thực tập của mình tại 2 địa điểm đó chính là: công ty dược và khoa dược bệnh viện. Đối với mỗi địa điểm thực tập bạn đều có sự giới thiệu, đánh giá chung về từng địa điểm. Đặc biệt là hoạt động của khoa dược tại bệnh viện được tìm hiểu và phân tích kỹ trong báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện.

Báo cáo thực tập tổng hợp khoa dược
Báo cáo thực tập tổng hợp khoa dược

Download tài liệu

5. Báo cáo thực tập – môn Hóa Dược

Hóa dược là một trong những môn học liên quan đến hoạt động điều chế và sản xuất thuốc. Chính vì vậy khi viết báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện về chủ đề hóa dược bạn sinh viên đã tìm hiểu những nội dung sau: tiêu chuẩn trong thực hành sản xuất thuốc, tiêu chuẩn GMP là gì?, đặc điểm tổ chức sản xuất thuốc? Đặc điểm quy trình sản xuất thuốc?…

Báo cáo thực tập - môn Hóa Dược
Báo cáo thực tập – môn Hóa Dược

Download tài liệu

6. Báo cáo thực tập khoa dược tại trạm y tế phường Thủy Lương, Quảng Phước, Huế

Khi thực tập tại khoa dược trạm y tế phường Thủy Lương, Quảng Phước, Huế, bạn sinh viên đã tham gia các hoạt động như: tìm hiểu cách sử dụng và quản lý thuốc tại trạm y tế, phân loại các loại thuốc, nhóm thuốc, tìm hiểu và chăm sóc vườn thuốc nam tại trạm y tế, tham gia điều tra y tế cộng đồng. Tất cả những nội dung trên đều được bạn sinh viên nhắc đến trong báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện của mình.

Báo cáo thực tập khoa dược tại trạm y tế phường Thủy Lương, Quảng Phước, Huế
Báo cáo thực tập khoa dược tại trạm y tế phường Thủy Lương, Quảng Phước, Huế

Download tài liệu

7. Báo cáo thực tập ngành dược – quy trình sản xuất thuốc tại công ty dược phẩm 3/2 – nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình

Trong quá trình thực tập tại công ty dược phẩm 3/2 – nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình bạn sinh viên đã lựa chọn viết báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện với những nội dung chính như: tìm hiểu về GMP, quy trình cấp phát thuốc tại khoa dược bệnh viện, những chứng từ liên quan đến quy trình cấp phát thuốc tại khoa dược bệnh viện.

Báo cáo thực tập ngành dược - quy trình sản xuất thuốc tại công ty dược phẩm 3/2 - nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình
Báo cáo thực tập ngành dược – quy trình sản xuất thuốc tại công ty dược phẩm 3/2 – nhà thuốc công ty cổ phần dược phẩm quận 10 và khoa dược bệnh viện An Bình

Download tài liệu

8. Báo cáo thực tập hóa dược dược lý tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Trong báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, chủ yếu tập trung vào những nội dung chính sau: tổng quan về bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, công tác cung ứng, quản lý thuốc tại bệnh viện, hoạt động quản lý thuốc – hóa chất tại các khoa trong bệnh viện, hoạt động tổ chức chuyên môn về dược trong khoa.

Báo cáo thực tập hóa dược dược lý tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Báo cáo thực tập hóa dược dược lý tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Download tài liệu

9. Báo cáo thực tập ngành dược bệnh viện đa khoa Tuy An

Trong quá trình thực tập tại bệnh viện đa khoa Tuy An bạn sinh viên đã tìm hiểu về: cơ cấu tổ chức của bệnh viện đa khoa Tuy An, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên khoa dược, vai trò của khoa dược với hội đồng thuốc và điều trị trong việc sử dụng thuốc hợp lý và an toàn, hoạt động thống kê của khoa dược bệnh viện, tham gia cấp phát thuốc cho các khoa phòng điều trị, tiếp nhận các đơn thuốc, tham gia vào một số công đoạn pha chế thuốc tại bệnh viện… Để viết báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện.

Báo cáo thực tập ngành dược bệnh viện đa khoa Tuy An
Báo cáo thực tập ngành dược bệnh viện đa khoa Tuy An

Download tài liệu

10. Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện đa khoa dược đại học Nguyễn Tất Thành

Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện tại bệnh viện đa khoa thị xã Thuận An bao gồm những nội dung sau: công tác quản lý, cấp phát thuốc của bệnh viện đa khoa thị xã Thuận An, công tác bảo quản thuốc, quy chế dược chính, hướng dẫn sử dụng thuốc, phối hợp sử dụng thuốc trong điều trị, phản ứng có hại của thuốc.

Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện đa khoa dược đại học Nguyễn Tất Thành
Báo cáo thực tập tại khoa dược bệnh viện đa khoa dược đại học Nguyễn Tất Thành

Download tài liệu

100++ Báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện

II. Công việc của dược sĩ tại bệnh viện

1. Công tác cung ứng thuốc là gì? 

Công tác cung ứng thuốc là hoạt động cung cấp thuốc đến với người sử dụng. Đây là một chu trình cung ứng khép kín với 4 hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với nhau đó là: lựa chọn thuốc, mua thuốc, phân phối và sử dụng thuốc.

2. Quy trình cấp phát thuốc 

Quy trình cấp phát thuốc tại bệnh viện gồm 7 bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Nhận đơn thuốc từ bệnh nhân

Bước 2: Nhập đơn thuốc vào phần mềm quản lý bệnh viện

Bước 3: Thông báo giá tiền đến bệnh nhân

Bước 4: Soạn thuốc theo hóa đơn xuất

Bước 5: Kiểm tra – đối chiếu thuốc đã soạn với hóa đơn xuất

Bước 6: Giao thuốc, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc

Bước 7: Thu tiền thuốc của bệnh nhân

3. Chức năng nhiệm vụ của khoa dược bệnh viện là gì?

Khoa dược là khoa chuyên môn hoạt động dưới sự lãnh đạo và giám sát trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa dược cho chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện toàn bộ công tác dược chính ở bệnh viện. Theo quy định của pháp luật khoa dược giữ những chức năng và nhiệm vụ chính sau: 

 • Lập kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo đầy đủ chất lượng và số lượng thuốc sử dụng trong bệnh viện
 • Quản lý và theo dõi hoạt động cấp thuốc nhập thuốc của bệnh viện
 • Tổ chức và triển khai hội đồng thuốc điều trị
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc: thực hành tốt bảo quản thuốc
 • Tổ chức pha chế hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn sử dụng thuốc cho bác sĩ và bệnh nhân
 • Quản lý và theo dõi hoạt động thực hiện chuyên môn dược của bệnh viện
 •  Phối hợp với khoa lâm sàng và cận lâm sàng để đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trong bệnh viện
 • Tham gia chỉ đạo tuyến
 • Tham gia chỉ đạo khi được yêu cầu 

Đọc thêm:

Nội dung chính trong báo cáo thực tập khoa dược bệnh viện

III. Viết báo cáo thực tập dược sĩ tại bệnh viện

1. Thuốc là gì?

Thuốc là những chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để chữa bệnh, phòng bệnh và chẩn đoán những tình trạng bệnh của con người nhằm mục đích chữa trị và điều trị hiệu quả chứng bệnh đó.

2. Đặc tính của thuốc?

Để nhận biết về đặc tính của thuốc bạn cần phải quan tâm đến những những yếu tố sau: 

 • Lượng phân tử: những thuốc dễ hấp thụ và khuếch tán khi dung nạp vào cơ thể con người là những loại thuốc có lượng phân tử giao động từ 100 đến 1000 phân tử.
 • Hình khối của thuốc phải ăn khớp với hình khối của thụ thể đó. Có nghĩa là cấu trúc lập thể hình khối của thuốc phải ăn nhập vừa vặn với hình khối của thụ thể đó.
 • Hóa tính: mỗi loại thuốc sẽ có những phản ứng hóa tính khác nhau khi dung nạp trong cơ thể người. Ví dụ có những loại thuốc phản ứng rất mạnh như những chất Alkyl hóa.

3. Nguồn gốc của thuốc?

Mỗi một sản phẩm thuốc sẽ có nguồn gốc khác nhau. Người dược sĩ cũng cần phải dựa vào nguồn gốc của thuốc để có thể hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc đúng cách và hợp lý nhất. Thuốc có ba nguồn gốc chính đó là: thiên nhiên, tổng hợp và tổng hợp toàn phần.

4. Phân loại thuốc như thế nào?

Có rất nhiều cách phân loại thuốc khác nhau tuy nhiên có thể phân loại thuốc thành một số nhóm cơ bản sau: 

 • Thuốc chuẩn
 • Thuốc bào chế theo toa bác sĩ
 • Biệt dược
 • Thuốc chủ yếu
 • Thuốc đơn lẻ

5. Nguyên tắc kê toa thuốc

Toa thuốc được coi như là một cứ liệu phát y chính vì vậy khi bác sĩ tiến hành kê bất cứ một toa thuốc nào cũng cần phải có những quy định nghiêm ngặt. Chữ viết trên toa phải rõ ràng dễ đọc, không được kê toa thuốc bằng bút chì vì dễ tẩy xóa. Nội dung kê toa thuốc phải hợp lý và bắt buộc phải gồm 6 mục sau:

 • Họ tên, học vị, chức danh người kê toa
 • Tên tuổi, phái tính của bệnh nhân
 • Tên thuốc
 • Liều lượng thuốc
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc
 • Thời gian tái cấp.

Đọc thêm:

Những mẫu báo cáo thực tập tại trạm y tế xã mới nhất năm 2020 không thể bỏ qua

Top 11 mẫu báo cáo thực tập Dược lâm sàng tại bệnh viện hot nhất năm 2020

Báo cáo thực tập dược sĩ tại khoa dược bệnh viện là kết quả đánh giá tổng hợp kiến thức chuyên môn lẫn thực tế của sinh viên khoa dược. Mong rằng với những nội dung mà 123doc cung cấp giúp các bạn có thêm kinh nghiệm khi xây dựng nội dung báo cáo thực tập dược sĩ bệnh viện.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page