Học Tiếng Anh

Baler – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Baler là gì?

Baler có nghĩa là ống hút dầu

  • Baler có nghĩa là ống hút dầu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

ống hút dầu Tiếng Anh là gì?

ống hút dầu Tiếng Anh có nghĩa là Baler.

Ý nghĩa – Giải thích

Baler nghĩa là ống hút dầu.

Đây là cách dùng Baler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Baler là gì? (hay giải thích ống hút dầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Baler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Baler / ống hút dầu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Brake systems - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page