Vĩnh Long 24h

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT (41 module) – Vĩnh Long Online

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT (41 module) mà hoatieu.vn giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch BDTX hay và đầy đủ nội dung.

1. Nội dung Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên dành cho các thầy cô giáo THPT với 41 Module được chia thành các chủ đề khác nhau xoay quanh các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, môi trường học tập, ứng xử đồng nghiệp, học sinh cá biệt, vv sẽ giúp mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn liên quan đến ngành nghề của mình.

2. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT

 • Module THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT
 • Module THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
 • Module THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
 • Module THPT4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục
 • Module THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT
 • Module THPT6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT
 • Module THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT
 • Module THPT8: Kỹ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT
 • Module THPT9: Hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
 • Module THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT
 • Module THPT11: Chăm sóc hỗ trợ tâm lý học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT
 • Module THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
 • Module THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong xây dựng kế hoạch dạy học
 • Module THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 • Module THPT15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT
 • Module THPT16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới PPDH học cấp THPT
 • Module THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
 • Module THPT18: Phương pháp dạy học tích cực
 • Module THPT19: Dạy học với CNTT
 • Module THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT
 • Module THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
 • Module THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
 • Module THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 • Module THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học
 • Module THPT25: Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THPT
 • Module THPT26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT
 • Module THPT27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT
 • Module THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
 • Module THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục
 • Module THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
 • Module THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
 • Module THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
 • Module THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
 • Module THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
 • Module THPT35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT
 • Module THPT36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT
 • Module THPT37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT
 • Module THPT38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THPT
 • Module THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
 • Module THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
 • Module THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT.
Tham khảo thêm  Mùa Xuân Của Bé Lời bài hát - Candy Tú Anh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Rate this post

You cannot copy content of this page