Bài-giảng-thiết-kế-và-xây-dựng-mố-trụ-cầu.jpg
Xây Dựng

Bài giảng thiết kế và xây dựng mố trụ cầu phần 4 đh xây dựng

Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 4 giúp người học hiểu về “Tính các công trình phụ tạm”. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tính vòng vây cọc ván, tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy

TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TẠM

TÍNH VÒNG VÂY CỌC VÁN

1. TẢI TRỌNG

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page