Bag of cement – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bag of cement là gì?

Bag of cement có nghĩa là Bao xi măng

  • Bag of cement có nghĩa là Bao xi măng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bao xi măng Tiếng Anh là gì?

Bao xi măng Tiếng Anh có nghĩa là Bag of cement.

Ý nghĩa – Giải thích

Bag of cement nghĩa là Bao xi măng.

Đây là cách dùng Bag of cement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bag of cement là gì? (hay giải thích Bao xi măng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bag of cement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bag of cement / Bao xi măng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Vulcanization - Vĩnh Long Online