Học Tiếng Anh

Backbone chassis – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Backbone chassis là gì?

Backbone chassis có nghĩa là Khung chính

  • Backbone chassis có nghĩa là Khung chính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung chính Tiếng Anh là gì?

Khung chính Tiếng Anh có nghĩa là Backbone chassis.

Ý nghĩa – Giải thích

Backbone chassis nghĩa là Khung chính..

Đây là cách dùng Backbone chassis. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Backbone chassis là gì? (hay giải thích Khung chính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Backbone chassis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Backbone chassis / Khung chính.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tenter - Vĩnh Long Online