Học Tiếng Anh

Back cowl – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Back cowl là gì?

Back cowl có nghĩa là (n) Cổ đổ sau lưng

  • Back cowl có nghĩa là (n) Cổ đổ sau lưng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cổ đổ sau lưng Tiếng Anh là gì?

(n) Cổ đổ sau lưng Tiếng Anh có nghĩa là Back cowl.

Ý nghĩa – Giải thích

Back cowl nghĩa là (n) Cổ đổ sau lưng.

Đây là cách dùng Back cowl. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Back cowl là gì? (hay giải thích (n) Cổ đổ sau lưng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Back cowl là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back cowl / (n) Cổ đổ sau lưng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  So Far là gì và cấu trúc cụm từ So Far trong câu Tiếng Anh?