Học Tiếng Anh

B/cep – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

B/cep là gì?

B/cep có nghĩa là (n) Bắp tay

  • B/cep có nghĩa là (n) Bắp tay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bắp tay Tiếng Anh là gì?

(n) Bắp tay Tiếng Anh có nghĩa là B/cep.

Ý nghĩa – Giải thích

B/cep nghĩa là (n) Bắp tay.

Đây là cách dùng B/cep. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc B/cep là gì? (hay giải thích (n) Bắp tay nghĩa là gì?) . Định nghĩa B/cep là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng B/cep / (n) Bắp tay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Draftsman - Vĩnh Long Online