Học Tiếng Anh

Axle housing bushing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Axle housing bushing là gì?

Axle housing bushing có nghĩa là Đệm lót vỏ cầu

  • Axle housing bushing có nghĩa là Đệm lót vỏ cầu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đệm lót vỏ cầu Tiếng Anh là gì?

Đệm lót vỏ cầu Tiếng Anh có nghĩa là Axle housing bushing.

Ý nghĩa – Giải thích

Axle housing bushing nghĩa là Đệm lót vỏ cầu..

Đây là cách dùng Axle housing bushing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Axle housing bushing là gì? (hay giải thích Đệm lót vỏ cầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Axle housing bushing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Axle housing bushing / Đệm lót vỏ cầu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Talk Over là gì và cấu trúc cụm từ Talk Over trong câu Tiếng Anh