Học Tiếng Anh

Axle assembly noise check – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Axle assembly noise check là gì?

Axle assembly noise check có nghĩa là Kiểm tra tiếng ồn cầu xe

  • Axle assembly noise check có nghĩa là Kiểm tra tiếng ồn cầu xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra tiếng ồn cầu xe Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra tiếng ồn cầu xe Tiếng Anh có nghĩa là Axle assembly noise check.

Ý nghĩa – Giải thích

Axle assembly noise check nghĩa là Kiểm tra tiếng ồn cầu xe..

Đây là cách dùng Axle assembly noise check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Axle assembly noise check là gì? (hay giải thích Kiểm tra tiếng ồn cầu xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Axle assembly noise check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Axle assembly noise check / Kiểm tra tiếng ồn cầu xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Slider - Từ điển số
You cannot copy content of this page