Học Tiếng Anh

Average – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Average là gì?

Average có nghĩa là Trung bình

  • Average có nghĩa là Trung bình
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trung bình Tiếng Anh là gì?

Trung bình Tiếng Anh có nghĩa là Average.

Ý nghĩa – Giải thích

Average nghĩa là Trung bình.

Đây là cách dùng Average. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Average là gì? (hay giải thích Trung bình nghĩa là gì?) . Định nghĩa Average là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Average / Trung bình. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Brake shoe return spring - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page