Auxiliary power point – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Auxiliary power point là gì?

Auxiliary power point có nghĩa là Điểm nối nguồn điện phụ

  • Auxiliary power point có nghĩa là Điểm nối nguồn điện phụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điểm nối nguồn điện phụ Tiếng Anh là gì?

Điểm nối nguồn điện phụ Tiếng Anh có nghĩa là Auxiliary power point.

Ý nghĩa – Giải thích

Auxiliary power point nghĩa là Điểm nối nguồn điện phụ..

Đây là cách dùng Auxiliary power point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Auxiliary power point là gì? (hay giải thích Điểm nối nguồn điện phụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Auxiliary power point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Auxiliary power point / Điểm nối nguồn điện phụ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Convertible top front striker - Vĩnh Long Online