Học Tiếng Anh

Auxiliary battery cable – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Auxiliary battery cable là gì?

Auxiliary battery cable có nghĩa là Cáp ắc qui phụ

  • Auxiliary battery cable có nghĩa là Cáp ắc qui phụ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cáp ắc qui phụ Tiếng Anh là gì?

Cáp ắc qui phụ Tiếng Anh có nghĩa là Auxiliary battery cable.

Ý nghĩa – Giải thích

Auxiliary battery cable nghĩa là Cáp ắc qui phụ..

Đây là cách dùng Auxiliary battery cable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Auxiliary battery cable là gì? (hay giải thích Cáp ắc qui phụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Auxiliary battery cable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Auxiliary battery cable / Cáp ắc qui phụ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Free moiture - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page