Học Tiếng Anh

Automatic transmission/transaxle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Automatic transmission/transaxle là gì?

Automatic transmission/transaxle có nghĩa là Hộp số tự động / Hộp số loại ngang

  • Automatic transmission/transaxle có nghĩa là Hộp số tự động / Hộp số loại ngang.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hộp số tự động / Hộp số loại ngang Tiếng Anh là gì?

Hộp số tự động / Hộp số loại ngang Tiếng Anh có nghĩa là Automatic transmission/transaxle.

Ý nghĩa – Giải thích

Automatic transmission/transaxle nghĩa là Hộp số tự động / Hộp số loại ngang..

Đây là cách dùng Automatic transmission/transaxle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Automatic transmission/transaxle là gì? (hay giải thích Hộp số tự động / Hộp số loại ngang. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Automatic transmission/transaxle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automatic transmission/transaxle / Hộp số tự động / Hộp số loại ngang.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Close knit - Vĩnh Long Online