Học Tiếng Anh

Automatic design software – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Automatic design software là gì?

Automatic design software có nghĩa là Chương trình thiết kế tự động

  • Automatic design software có nghĩa là Chương trình thiết kế tự động
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chương trình thiết kế tự động Tiếng Anh là gì?

Chương trình thiết kế tự động Tiếng Anh có nghĩa là Automatic design software.

Ý nghĩa – Giải thích

Automatic design software nghĩa là Chương trình thiết kế tự động.

Đây là cách dùng Automatic design software. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Automatic design software là gì? (hay giải thích Chương trình thiết kế tự động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Automatic design software là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automatic design software / Chương trình thiết kế tự động. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Promoter - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page