Tự học Autocad

AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD % AutoCAD

 

1. Cách gọi lệnh 3DOrbit trong AutoCAD.

 1. Lệnh 3DOrbit điều khiển việc quan sát các đối tượng 3D theo bất kỳ mặt nào, lệnh này kích hoạt việc quan sát quỹ đạo 3D trong một khung nhìn hiện hành. Bạn có thể quan sát toàn bộ bản vẽ hoặc chọn một hay nhiều đối tượng cần quan sát trước khi bắt đầu lệnh.
  • 3dorbit¿
   • Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu (nhấn ESC hay ENTER để thoát lệnh hoặc kích phải để hiển thị danh mục tắt)

  Lúc này biểu tượng   của con trỏ 3D Orbit xuất hiện. Nếu bạn kéo rê con trỏ theo chiều ngang thì camera di chuyển song song với mặt phẳng XY của hệ WCS. Nếu bạn kéo rê con trỏ theo chiều đứng thì camera di chuyển dọc theo trục Z.

  Sau khi gọi lệnh 3Dorbit bạn có thể truy cập thêm các chế độ và tùy chọn của lệnh 3Dorbit từ danh mục tắt (hình 10.12) bằng cách kích phải vào vùng vẽ hay chọn biểu tượng trên thanh công cụ Orbit.

  Bạn có thể truy cập các tùy chọn trên danh mục tắt 3D Orbit

 2. Danh mục tắt 3Dorbit

Danh mục tắt 3Dorbit

2. Các tùy chọn lệnh 3DO trong AutoCAD.

Current Mode: Current (Các chế độ hiện hành)

 • Hiển thị chế độ hiện hành.

Other Navigation Modes (Các chế độ điều hướng khác)

 • Chọn một trong những chế độ điều hướng 3D navigation sau đây:

Constrained Orbit 1 (lệnh 3DOrbit )

 • Ràng buộc quay đối tượng theo mặt phẳng XY hay theo phương trục Z.

Free Orbit 2 (lệnh 3DForbit, )

 • Cho phép quay đối tượng theo bất kỳ phương nào, không ràng buộc quay đối tượng theo mặt phẳng XY hay theo phương trục Z. Sau khi nhắp tùy chọn này thì xuất hiện vòng tròn màu xanh có 4 vòng tròn nhỏ ở góc phần tư. Nhắp trái chuột rồi di đến vị trí mới

quay đối tượng theo phương bất kỳ

a) Trước khi di chuyển

quay đối tượng theo phương bất kỳ

b) Sau khi di đến một vị trí mới

Continuous Orbit 3 (lệnh 3DCOrbit , )

 • Thay đổi con trỏ theo mặt cầu bằng hai đường liên tiếp vây quanh nó và cho phép bạn thiết lập đối tượng chuyển động liên tục theo quỹ đạo. Sau khi nhắp tùy chọn này thì xuất hiện biểu tượng con trỏ   ; ta nhắp trái chuột và di chuyển nhẹ chuột theo một phương nào đó thì hình vẽ sẽ chuyển động quay liên tục theo phương đó
 • chuyển động quay liên tục đối tượng

a) Trước khi quay

 • chuyển động quay liên tục đối tượng

b) Chuyển động quay liên tục

 • Mô phỏng chuyển động camera gần hoặc xa đối tượng hơn. Sau khi nhắp tùy chọn này thì xuất hiện biểu tượng con trỏ  . Nhắp trái chuột di xuống (hoặc di lên) sẽ thu nhỏ (hoặc phóng to) hình ảnh
 • Adjust Distance, điều chỉnh khoảng cách

a) Trước khi di

 • Adjust Distance, điều chỉnh khoảng cách

b) Sau khi di xuống

Swivel 5 (lệnh 3DSwivel )

 • Mô phỏng dời màn hình cùng Camera theo hướng mà bạn kéo nhằm thay đổi mục tiêu của việc quan sát. Bạn có thể quay hình ảnh theo mặt phẳng XY hoặc dọc theo trục Z
 • Swivel, dời màn hình

a) Trước khi dời

Swivel, dời màn hình

b) Sau khi dời đến vị trí mới

Thay đổi con trỏ thành dấu cộng (+) và cho phép bạn đi bộ qua “walk through” mô hình phối cảnh ở một độ cao cố định phía trên mặt phẳng XY bằng cách điều khiển động vị trí và mục tiêu của máy ảnh camera. Sau khi nhắp tùy chọn này thì xuất hiện hộp thoại Walk and Fly Navigation Mappings (hình 10.17). Khi nhắp Close đóng hộp thoại thì xuất hiện cửa sổ tính chất POSITION LOCATOR (hình 10.18) và dấu cộng (+) trên mô hình (hình 10.19a). Bằng cách dùng các phím mũi tên hoặc nhắp trái chuột rồi di chuyển để đi qua mô hình. Nhắp X để đóng cửa sổ tính chất rồi nhấn ENTER để kết thúc lệnh.

 Hộp thoại Walk

 

Walk, đi qua hình chiếu phối cảnh

a) Trước khi đi qua

Walk, đi qua hình chiếu phối cảnh

b) Sau khi đi qua mô hình

Thay đổi con trỏ thành dấu cộng (+) và cho phép bạn bay qua “fly through” mô hình phối cảnh không bị giới hạn bởi một độ cao nhất định phía trên mặt phẳng XY. Tương tự Walk.

Thay đổi con trỏ thành kính lúp  mô phỏng di chuyển camera gần hoặc xa đối tượng.

Thay đổi con trỏ thành con trỏ bàn tay và di chuyển hình chiếu theo hướng mà bạn kéo.

Bạn có thể bật bất kỳ chế độ nào trên đây bằng cách sử dụng danh mục tắt ở (hình 10.12) hoặc nhập số đã hiển thị sau tên của nó.

Giữ mục tiêu trên đối tượng mà bạn đang quan sát tất nhiên là ở tâm của khung nhìn. Theo mặc định thì đặc điểm này được bật.

Mở hộp thoại Animation Settings (hình 10.20) nơi mà bạn có thể xác định các thiết lập để lưu một file chú thích của sự điều hướng 3D.

 • Visual Style Hiển thị danh sách các kiểu quan sát và các thiết lập bóng mà bạn có thể dùng cho file hoạt hình (hình 10.21).
 • Resolution Hiển thị danh sách các độ phân giải. Giá trị mặc định là 320 ´
 • Frame Rate (FPS) Xác định tốc độ khung (bằng giây). Các giá trị từ 1¸ Giá trị mặc định là 30.
 • Hộp thoại Walk
 • Chọn kiểu quan sát
 • Khi chọn nút này thì xuất hiện con trỏ cửa sổ    bạn có thể chọn vùng để phóng màn hình.
  • Specify first corner: Chọn góc thứ nhất.
  • Specify opposite corner: Chọn góc đối diện của hình chữ nhật cần phóng màn hình.

  Hiển thị tất cả các đối tượng trên khung nhìn. Nhắp trái chuột và di chuyển để quan sát các mặt của đối tượng.

  Hiển thị cảnh nhìn quan sát trước đó.

  • Parallel (lệnh Perspective, )

  Hiển thị đối tượng là hình chiếu song song để hai đường thẳng song song trên bản vẽ không bao giờ đồng quy (hình 10.22a). Lệnh Perspective gán giá trị bằng 0.

  Hiển thị đối tượng là hình chiếu phối cảnh để các đường thẳng song song trên bản vẽ không song song mặt tranh thì đồng quy tại một điểm. Các đối tượng càng xa bạn thì xuất hiện mờ dần và các đối tượng gần bạn thì xuất hiện lớn hơn (hình 10.22b). Lệnh Perspective gán giá trị bằng 1.

 • Các loại hình chiếu

a) Hình chiếu song song          

 • Các loại hình chiếu

b) Hình chiếu phối cảnh

 • Thiết lập lại hình chiếu cũ làm hình chiếu hiện hành khi bạn bắt đầu lệnh 3DOrbit.

  Hiển thị danh sách các loại hình chiếu thẳng góc được định nghĩa trước như: Top, Bottom, Front, Back, Left, Right và hình chiếu trục đo SW Isometric, SE Isometric, NE Isometric, NW Isometric (hình 10.23) Chọn một hình chiếu từ danh sách này để thay đổi hình chiếu hiện hành của mô hình.

  Hiển thị danh sách tên các hình chiếu đã được lưu trong bản vẽ. Chọn một hình chiếu đã đặt tên từ danh sách để thay đổi hình chiếu hiện hành của mô hình.Preset Views, chọn loại hình chiếu

 • Cung cấp các phương pháp tô bóng các đối tượng (hình10.24). Nhằm thêm thông tin về các kiểu quan sát
  • 3D Hidden Hiển thị các đối tượng bằng cách sử dụng sự biểu diễn mô hình khung dây 3D wireframe và che khuất các đường biểu diễn các mặt sau.
  • 3D Wireframe Hiển thị các đối tượng mô hình khung dây bằng cách sử dụng các đoạn thẳng và đường cong để biểu diễn các đường bao.
  • Conceptual Tô bóng đối tượng và làm trơn các cạnh giữa các mặt đa giác. Ảnh hưởng này ít hơn realistic nhưng nó có thể làm cho các chi tiết của mô hình dễ xem hơn.

  Realistic Tô bóng thực đối tượng và làm trơn các cạnh giữa các mặt đa giác.

Visual Styles, các kiểu quan sát mô hình

Visual Styles, các kiểu quan sát mô hình

Visual Aids, thêm kiểu quan sát

Cung cấp thêm cho việc quan sát các đối tượng (hình 10.25).

Vẽ một mặt cầu 3D kết hợp của 3 elip biểu diễn các trục X, Y, Z  (hình 10.26).

Hiển thị một mảng lưới gồm các đường thẳng 2D tương tự như giấy vẽ. Lưới
này được định hướng dọc theo các trục X và trục Y

Compass

 

Grid

Trước khi bắt đầu lệnh 3DOrbit, bạn có thể sử dụng lệnh Grid để thiết lập các biến hệ thống điều khiển hiển thị lưới. Số các đường lưới chính tương ứng với giá trị bạn tùy chọn khoảng cách lưới Grid Spacing của lệnh Grid, khoảng cách này được lưu trữ trong biến hệ thống GRIDUNIT. 10 đường ngang và 10 đường đứng được vẽ giữa các đường chính.

Hiển thị một biểu tượng 3D UCS được tô bóng. Mỗi trục được dán nhãn X, Y, Z. Trục X là màu đỏ (red), trục Y là màu xanh lá (green), và trục Z là màu xanh biển (blue).

 

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây 

Nguồn autocad123.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page