Học Tiếng Anh

Attach rib knit leg cuff

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Attach rib knit leg cuff là gì?

Attach rib knit leg cuff có nghĩa là (v) Tra bo ống quần

  • Attach rib knit leg cuff có nghĩa là (v) Tra bo ống quần
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Tra bo ống quần Tiếng Anh là gì?

(v) Tra bo ống quần Tiếng Anh có nghĩa là Attach rib knit leg cuff.

Ý nghĩa – Giải thích

Attach rib knit leg cuff nghĩa là (v) Tra bo ống quần.

Đây là cách dùng Attach rib knit leg cuff. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Attach rib knit leg cuff là gì? (hay giải thích (v) Tra bo ống quần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Attach rib knit leg cuff là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Attach rib knit leg cuff / (v) Tra bo ống quần. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Sensitivity - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page