Học Tiếng Anh

Attach elastic band to waist

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Attach elastic band to waist là gì?

Attach elastic band to waist có nghĩa là (v) Tra thun lưng quần

  • Attach elastic band to waist có nghĩa là (v) Tra thun lưng quần
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Tra thun lưng quần Tiếng Anh là gì?

(v) Tra thun lưng quần Tiếng Anh có nghĩa là Attach elastic band to waist.

Ý nghĩa – Giải thích

Attach elastic band to waist nghĩa là (v) Tra thun lưng quần.

Đây là cách dùng Attach elastic band to waist. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Attach elastic band to waist là gì? (hay giải thích (v) Tra thun lưng quần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Attach elastic band to waist là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Attach elastic band to waist / (v) Tra thun lưng quần. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Dense weave - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page