Học Tiếng Anh

ASCII – American Standard Code for Information Interchange

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

ASCII – American Standard Code for Information Interchange là gì?

ASCII – American Standard Code for Information Interchange có nghĩa là mã thy đổi thông

  • ASCII – American Standard Code for Information Interchange có nghĩa là mã thy đổi thông
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

mã thy đổi thông Tiếng Anh là gì?

mã thy đổi thông Tiếng Anh có nghĩa là ASCII – American Standard Code for Information Interchange.

Ý nghĩa – Giải thích

ASCII – American Standard Code for Information Interchange nghĩa là mã thy đổi thông.

Đây là cách dùng ASCII – American Standard Code for Information Interchange. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại ASCII – American Standard Code for Information Interchange là gì? (hay giải thích mã thy đổi thông nghĩa là gì?) . Định nghĩa ASCII – American Standard Code for Information Interchange là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ASCII – American Standard Code for Information Interchange / mã thy đổi thông. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Steering column switches - Vĩnh Long Online

5/5 - (1 bình chọn)