Học Tiếng Anh

Armed insurrection – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Armed insurrection là gì?

Armed insurrection có nghĩa là cuộc khởi nghĩa vũ trang

  • Armed insurrection có nghĩa là cuộc khởi nghĩa vũ trang
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

cuộc khởi nghĩa vũ trang Tiếng Anh là gì?

cuộc khởi nghĩa vũ trang Tiếng Anh có nghĩa là Armed insurrection.

Ý nghĩa – Giải thích

Armed insurrection nghĩa là cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Đây là cách dùng Armed insurrection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Armed insurrection là gì? (hay giải thích cuộc khởi nghĩa vũ trang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Armed insurrection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Armed insurrection / cuộc khởi nghĩa vũ trang. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Compressed air pile driver - Vĩnh Long Online