Học Tiếng Anh

Application – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Application là gì?

Application có nghĩa là Ứng dụng

  • Application có nghĩa là Ứng dụng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Ứng dụng Tiếng Anh là gì?

Ứng dụng Tiếng Anh có nghĩa là Application.

Ý nghĩa – Giải thích

Application nghĩa là Ứng dụng.

Đây là cách dùng Application. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Application là gì? (hay giải thích Ứng dụng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Application là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Application / Ứng dụng. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page