Học Tiếng Anh

Appendix – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Appendix là gì?

Appendix có nghĩa là Phụ lục

  • Appendix có nghĩa là Phụ lục.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phụ lục Tiếng Anh là gì?

Phụ lục Tiếng Anh có nghĩa là Appendix.

Ý nghĩa – Giải thích

Appendix nghĩa là Phụ lục..

Đây là cách dùng Appendix. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Appendix là gì? (hay giải thích Phụ lục. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Appendix là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Appendix / Phụ lục.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Chlorination - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page