Học Tiếng Anh

Anti-corrosion warranty – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Anti-corrosion warranty là gì?

Anti-corrosion warranty có nghĩa là Giấy bảo hành không bị ăn mòn

  • Anti-corrosion warranty có nghĩa là Giấy bảo hành không bị ăn mòn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giấy bảo hành không bị ăn mòn Tiếng Anh là gì?

Giấy bảo hành không bị ăn mòn Tiếng Anh có nghĩa là Anti-corrosion warranty.

Ý nghĩa – Giải thích

Anti-corrosion warranty nghĩa là Giấy bảo hành không bị ăn mòn..

Đây là cách dùng Anti-corrosion warranty. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Anti-corrosion warranty là gì? (hay giải thích Giấy bảo hành không bị ăn mòn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anti-corrosion warranty là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anti-corrosion warranty / Giấy bảo hành không bị ăn mòn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fender apron panel reinforcement - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.