Học Tiếng Anh

Annulus gear – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Annulus gear là gì?

Annulus gear có nghĩa là Vòng răng trong

  • Annulus gear có nghĩa là Vòng răng trong.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vòng răng trong Tiếng Anh là gì?

Vòng răng trong Tiếng Anh có nghĩa là Annulus gear.

Ý nghĩa – Giải thích

Annulus gear nghĩa là Vòng răng trong..

Đây là cách dùng Annulus gear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Annulus gear là gì? (hay giải thích Vòng răng trong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Annulus gear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Annulus gear / Vòng răng trong.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  One-way valve - Vĩnh Long Online