Học Tiếng Anh

Anchorage loss – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Anchorage loss là gì?

Anchorage loss có nghĩa là Mất mát dự ứng lực tại neo

  • Anchorage loss có nghĩa là Mất mát dự ứng lực tại neo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Mất mát dự ứng lực tại neo Tiếng Anh là gì?

Mất mát dự ứng lực tại neo Tiếng Anh có nghĩa là Anchorage loss.

Ý nghĩa – Giải thích

Anchorage loss nghĩa là Mất mát dự ứng lực tại neo.

Đây là cách dùng Anchorage loss. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Anchorage loss là gì? (hay giải thích Mất mát dự ứng lực tại neo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anchorage loss là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anchorage loss / Mất mát dự ứng lực tại neo. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cell (n), celluar (adj) - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page