Học Tiếng Anh

Anchor bolt – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Anchor bolt là gì?

Anchor bolt có nghĩa là Bu lông neo

  • Anchor bolt có nghĩa là Bu lông neo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bu lông neo Tiếng Anh là gì?

Bu lông neo Tiếng Anh có nghĩa là Anchor bolt.

Ý nghĩa – Giải thích

Anchor bolt nghĩa là Bu lông neo.

Đây là cách dùng Anchor bolt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Anchor bolt là gì? (hay giải thích Bu lông neo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anchor bolt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anchor bolt / Bu lông neo. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Hải Sản

You cannot copy content of this page