Học Tiếng Anh

Ampacity, current – carrying capacity

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Ampacity, current – carrying capacity là gì?

Ampacity, current – carrying capacity có nghĩa là Dòng tải danh định

  • Ampacity, current – carrying capacity có nghĩa là Dòng tải danh định
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dòng tải danh định Tiếng Anh là gì?

Dòng tải danh định Tiếng Anh có nghĩa là Ampacity, current – carrying capacity.

Ý nghĩa – Giải thích

Ampacity, current – carrying capacity nghĩa là Dòng tải danh định.

Đây là cách dùng Ampacity, current – carrying capacity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Ampacity, current – carrying capacity là gì? (hay giải thích Dòng tải danh định nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ampacity, current – carrying capacity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ampacity, current – carrying capacity / Dòng tải danh định. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Control and indicating equipment - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page