Học Tiếng Anh

Amp – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Amp là gì?

Amp có nghĩa là Ký hiệu cường độ dòng điện

  • Amp có nghĩa là Ký hiệu cường độ dòng điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ký hiệu cường độ dòng điện Tiếng Anh là gì?

Ký hiệu cường độ dòng điện Tiếng Anh có nghĩa là Amp.

Ý nghĩa – Giải thích

Amp nghĩa là Ký hiệu cường độ dòng điện..

Đây là cách dùng Amp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Amp là gì? (hay giải thích Ký hiệu cường độ dòng điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amp / Ký hiệu cường độ dòng điện.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Street Signs là gì và cấu trúc cụm từ Street Signs trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page