Học Tiếng Anh

Amortization – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Amortization là gì?

Amortization có nghĩa là Khấu hao

  • Amortization có nghĩa là Khấu hao
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khấu hao Tiếng Anh là gì?

Khấu hao Tiếng Anh có nghĩa là Amortization.

Ý nghĩa – Giải thích

Amortization nghĩa là Khấu hao.

Đây là cách dùng Amortization. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Amortization là gì? (hay giải thích Khấu hao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amortization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amortization / Khấu hao. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Concrete base course - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page