Ammunition – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Ammunition là gì?

Ammunition có nghĩa là đạn dược

  • Ammunition có nghĩa là đạn dược
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

đạn dược Tiếng Anh là gì?

đạn dược Tiếng Anh có nghĩa là Ammunition.

Ý nghĩa – Giải thích

Ammunition nghĩa là đạn dược.

Đây là cách dùng Ammunition. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Ammunition là gì? (hay giải thích đạn dược nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ammunition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ammunition / đạn dược. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Spell Out là gì và cấu trúc cụm từ Spell Out trong câu Tiếng Anh