Học Tiếng Anh

Amalgamate – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Amalgamate là gì?

Amalgamate có nghĩa là (v) Trộn, pha trộn

  • Amalgamate có nghĩa là (v) Trộn, pha trộn.
    – Amalgamating machine: Máy trộn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Trộn, pha trộn Tiếng Anh là gì?

(v) Trộn, pha trộn Tiếng Anh có nghĩa là Amalgamate.

Ý nghĩa – Giải thích

Amalgamate nghĩa là (v) Trộn, pha trộn.
– Amalgamating machine: Máy trộn..

Đây là cách dùng Amalgamate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Amalgamate là gì? (hay giải thích (v) Trộn, pha trộn.
– Amalgamating machine: Máy trộn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Amalgamate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Amalgamate / (v) Trộn, pha trộn.
– Amalgamating machine: Máy trộn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pattern weave - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page